ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 3 สิงหาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-3810-3050 ในวันและเวลาราชการ   >> ใบสมัคร | เอกสารรับรองคุณสมบัติ | แผนการสอน


การเรียนการสอนที่เข้มข้นโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา และนิสิตได้ฝึกทำปฏิบัติการและทำวิจัยระหว่างเรียน

ชีวิตความเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่สะดวกสบายด้วยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ทุนการศึกษา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ห้องสมุด ฯลฯ

เพิ่มโอกาสในการได้งานทำของบัณฑิต เนื่องจากเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ECC ที่เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา
Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน