หมดเวลาการส่งแบบฟอร์มขอสำรองที่นั่ง(เปิดตะกร้า) 2/2563 สำหรับนิสิตตกแผน

 

icon-crank.png เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019icon-crank.png
คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดทำการส่งคำร้องออนไลน์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อและความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด19

 ..โดยใช้ช่องทางนี้ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย.. 

 

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิกที่นี้         ส่งคำร้องออนไลน์คลิกที่นี้         ตรวจสอบสถานะคำร้องคลิกที่นี้
  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อเจ้าหน้าที่่ : คุณวาสิตา ยิ่งชัยภูมิ งานบริการการศึกษา อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0-3810-3052 หรือ e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.             

  

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/