คู่มือการใช้ทดสอบ exit test  

https://drive.google.com/file/d/0B7hD0Nwc3F32a05rSUt4NlRRams/view


คำชี้แจง

 

1.ห้ามเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งาน

2.ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านเข้าไปเมนู profile และเปลี่ยน password เพื่อความเป็นส่วนตัว และกรอก e-mail เพื่อแจ้งกลับในการลืม

3.หากเข้าใช้งานไม่ได้ หรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่อที่ facebook : /edothailand  หรือ Line ID : englishdiscoveriesVDO แนะนำการใช้โปรแกรม English Discoveries

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมฯ

 

แผนการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ (สำหรับนิสิต)

 

แผนการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ (สำหรับบุคลากร)BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/