หมดเวลาการส่งแบบฟอร์มขอสำรองที่นั่ง(เปิดตะกร้า) 2/2563 สำหรับนิสิตตกแผน

 

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดทำการส่งคำร้องออนไลน์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อและความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด19

 ..โดยใช้ช่องทางนี้ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย..

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิกที่นี้    |     ส่งคำร้องออนไลน์คลิกที่นี้     |    ตรวจสอบสถานะคำร้องคลิกที่นี้
  

ติดต่อเจ้าหน้าที่่ : คุณวาสิตา ยิ่งชัยภูมิ งานบริการการศึกษา อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0-3810-3052 หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


แนวปฏิบัติในการเสนอเอกสาร แบบฟอร์ม และการลงนามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำดุษฏีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ 
ตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   

 

 

 

   

 

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
0-3810-3052
scibuu.acr@go.buu.ac.th
สถานที่ตั้ง
Line (Academic Sci Buu)
เพิ่มเพื่อน