ผลงานนักเรียน

ผลการแข่งขันทดสอบความสามารถทางฟิสิกส์ครั้งที่ 8 (Physics Battle 8th)

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์