กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการการเรียนรู้กลศาสตร์ผ่านเครื่องเล่น
วันเวลาจัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ

โครงการการเรียนรู้กลศาสตร์ผ่านเครื่องเล่น ซึ่งจัดขึ้นที่ สวนสนุก Dream World จ. ปทุมธานี กิจกรรมนี้ ทางผู้จัดได้มอบหมายภารกิจให้นักเรียนได้สืบค้น ทดลอง หาข้อมูล และระดมความคิดเพื่อพิชิตภารกิจต่างๆ ซึ่งเด็กๆ ได้ทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้จากกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย โดยนักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านเครื่องเล่นที่สร้างสรรค์ออกแบบจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ และนักเรียนได้เห็นตัวอย่างการประยุกต์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆผ่านเครื่องเล่นหลากหลายชนิด และกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการสำรวจ การสังเกต และการทดสอบตามกระบวณการทางวิทยาศาสตร์ 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม