กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการผูกสัมพันธ์สานสามัคคีน้องพี่ วมว.
วันเวลาจัดกิจกรรม วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ

โครงการผูกสัมพันธ์สานสามัคคีน้องพี่ วมว. นักเรียน โครงการ วมว. ชั้น ม.4-6 ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา และยังมีรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ได้กลับมาเยี่ยมน้องๆ อีกด้วย กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ร้อง เล่น เต้นรำ นอกจากการเรียนแล้ว เด็กๆ ได้โชว์ความสามารถอีกทักษะกันอย่างเต็มที่ 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม