กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมการดำน้ำขั้นพื้นฐาน (scuba diving)
วันเวลาจัดกิจกรรม วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2562
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ

โครงการอบรมการดำน้ำขั้นพื้นฐาน (Scuba diving) เพื่อให้นักเรียนโครงการ วมว. มีทักษะพื้นฐานในการดำน้ำแบบ Scuba diving อย่างปลอดภัยและสามารถนำไปต่อยอดในการทำวิจัยในอนาคต

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม