บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์รับมอบโล่และเกียรติบัตร "นักวิจัย" ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา

     คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร สมีน้อย สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับมอบโล่และเกียรติบัตรแสดงความยินดีในฐานะ "นักวิจัย" ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๖๗๔ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มอบโล่และเกียรติบัตร พร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร สมีน้อย คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ชมเชย จากการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Thailand Research Expro 2021) ผลงานวิจัยนวัตกรรมเซนเซอร์แบบกระดาษเพื่อทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร (An innovative paper-based sensor for formalin test in foods)

---------------------------------------

#SciBUU 
#เรียนวิทย์ติดทะเล
#องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

---------------------------------------

ค่านิยมองค์กร AGILE 

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

[ ภาพกิจกรรม ]


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน