มอบทุนการศึกษา มูลนิธิ สอวน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับนักเรียนจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๒ คน ได้แก่
🔸 นางสาวสุนารี รอดทับทัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
🔸 นายจิราวัฒน์ เพ็ชร์เจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษา โดยมีรองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ และคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

---------------------------

#ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ(สอวน.)มหาวิทยาลัยบูรพา
#ScienceBUU
#เรียนวิทย์ติดทะเล

[ ภาพกิจกรรม ]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน