พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

            เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ให้เกิดความปลอดภัยทางรังสี ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ

            นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี กับมหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ อาคาร ๑ ปส. ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีนางสุชิน อุดมสมพร รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว

            นายเพิ่มสุข เปิดเผยว่า ปส. มีแผนบูรณาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี โดยในภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวง อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชลบุรี และดำเนินการพัฒนา แก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้โดยเร็วอย่างเป็นรูปธรรม และใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ของรัฐบาล ปส. จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อวิจัยและพัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี พร้อมยกระดับห้องปฏิบัติการทางรังสีของมหาวิทยาลัยให้เป็นห้องปฏิบัติการทารรังสีประจำภาคตะวันออก เพื่อตรวจวัดทางรังสีในการกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออก กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในพื้นที่ และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการได้รับรังสี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

-------------------------------------------

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก
#เรียนวิทย์ทะเล
#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน