ร่วมแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๔

       เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ร่วมแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๖๔  โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ทองกู้เกียรติกูล สังกัดภาควิชาชีววิทยา และนายบรรจง จักรกลจันทร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ และนางสาวบุญพา ดิษฐเจริญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดสำนักงานคณบดี ณ โถงชั้น1 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและขอบคุณสำหรับการปฏิบัติงานจนถึงวันที่เกษียณอายุราชการ

----------------------

#ด้วยรักและผูกพัน

#วันวานที่พากเพียรวันเกษียณที่ภาคภูมิ

#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน