ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย (ม.ต้น) จ.นครราชสีมา

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการบริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ จำนวน ๗๖ คน ระหว่างวันที่ ๕-๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้อง CL 101 และห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ และได้ฝึกทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทดลองจริง โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑. ฐานปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ๒. ฐานปฏิบัติการชีววิทยา ๓. ฐานปฏิบัติการเคมี และ ๔. กิจกรรมดาราศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ชายหาดบางแสน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ และดำน้ำดูปะการัง ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งตลอดกิจกรรมนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมและการทดลองปฏิบัติเป็นอย่างมาก

       ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมและปิดโครงการ

----------------------

#เรียนวิทย์ติดทะเล
#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน