การขอรับน้ำกรองคุณภาพสูง

 

       การขอรับน้ำกรองคุณภาพสูง ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ARIL-F27 แบบคำขอใช้บริการน้ำกรองบริสุทธิ์สูงสำหรับบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ในเมนูดาวน์โหลด (คลิ๊กที่นี่)
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมส่งภาชนะบรรจุน้ำที่ห้อง CL-601

       ในปีงบกระมาณ 2566 นี้ สามารถชำระค่าบริการน้ำกรองคุณภาพสูงด้วยงบการสนับสนุนค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้แล้ว (อย่าลืมส่งเอกสารขอสนับสนุนค่าบริการ SIF-C01 ด้วยนะคะ)
หรือ สามารถชำระค่าบริการที่ ฝ่ายการเงินอาคารสิรินธร (SD) ชั้น 5 แล้วนำเอกสารตังกล่าวมาส่งที่สำนักงาน พร้อมนำถังบรรจุน้ำมาด้วย

ระยะเวลาการผลิตน้ำ
 - ขอรับบริการน้ำกรองบริสุทธิ์สูง (น้ำชนิด Type I หรือ Type II) ไม่เกิน 20 ลิตร กรุณาส่งเอกสารพร้อมภาชนะบรรจุ ก่อนวันที่ต้องการรับน้ำกรองอย่างน้อย 2 วันทำการ
 - ขอรับบริการน้ำกรองบริสุทธิ์สูง (น้ำชนิด Type I หรือ Type II)  มากกว่า 20 ลิตร กรุณาส่งเอกสารพร้อมภาชนะบรรจุ ก่อนวันที่ต้องการรับน้ำกรองอย่างน้อย 4 วันทำการ
 - ขอรับบริการน้ำกรอง ไม่เกิน 20 ลิตร ส่งเอกสารพร้อมภาชนะ สามารถรอรับได้ทันที
 - ขอรับบริการน้ำกรอง มากกว่า 20 ลิตร กรุณาส่งเอกสารพร้อมภาชนะบรรจุ ก่อนวันที่ต้องการรับน้ำกรองอย่างน้อย 2 วันทำการ

สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการภายในคณะวิทยาศาสตร์ สามารถขอรับบน้ำกรองคุณภาพสูงได้ โดยส่ง ARIL-F28 แบบคำขอใช้บริการน้ำกรองบริสุทธิ์สูงสำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ  ในเมนูดาวน์โหลด (คลิ๊กที่นี่) 

 

เวลาการรับน้ำอาจะมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามในหน้าปฏิทินด้านล่าง

Science Innovation Facility, Faculty of Science, Burapha University