ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม: สงกรานต์สุขสันต์ ผูกพันวันครอบครัววิทยาศาสตร์ ๒๕๖๗

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม: สงกรานต์สุขสันต์ ผูกพันวันครอบครัววิทยาศาสตร์ ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3Pt333r

ธนาชัย จันทรศร
366
ติดต่อเรา

ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ 0 3810 3157 กด 1

scsabuu@gmail.com

Follow Us

© STUDENT AFFAIRS AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT. All Rights Reserved. Design by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon