ทุนการศึกษาตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561

หน่วยงานที่ให้ คณะวิทยาศาสตร์
ระดับที่เปิดรับสมัคร -
จำนวนทุน 2
จำนวนเงินต่อทุนการศึกษา กรุณาตรวจสอบในประกาศรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร 20 ธันวาคม 2560