ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

หน่วยงานที่ให้ คณะวิทยาศาสตร์
ระดับที่เปิดรับสมัคร -
จำนวนทุน ไม่ได้ระบุจำนวนทุน
จำนวนเงินต่อทุนการศึกษา 10,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 0 543
สมัครผ่านระบบออนไลน์ 2018-08-17 12:05:43