ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษษ สำหรับนิสิตที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงานที่ให้ คณะวิทยาศาสตร์
ระดับที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จำนวนทุน ไม่ได้ระบุจำนวนทุน
จำนวนเงินต่อทุนการศึกษา 10,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 25 กรกฎาคม 2565
สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://science.buu.ac.th/nisit