ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. (สำรองรอบที่ 2 : ลำดับที่ 1-13)

โดย นางสาวพัชราวรรณ วรรณทว เมื่อ 21 เมษายน 2565 เวลา 16:38:40 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. (สำรองรอบที่ 2 : ลำดับที่ 1-13)

ให้นักเรียนมารายงานตัวภายใน วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสำนักงานโครงการ วมว. ชั้น 2 อาคารพิบูลพัฒนา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

เอกสารสำหรับการยืนยันสิทธิ์และการมอบตัวนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2565 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/.../1EAY5fJsuWNWDN6cQInK.../view...

หมายเหตุ: ในวันมอบตัวมีการชำระเงินค่าสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จำนวนเงิน 500 บาท