ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการรายงานตัวเข้าเรียนในโครงการ วมว.

โดย นางสาวพัชราวรรณ วรรณทว เมื่อ 16 เมษายน 2565 เวลา 18:23:52 น.

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนที่มารายงานตัวเข้าเรียนในโครงการ วมว. ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องเข้ายื่นเอกสารพร้อมนักเรียน ทุกคนส่งผลการตรวจ ATK ที่ไม่เกิน 48 ชั่วโมงภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น. (ตามลิงค์ด้านล่าง)
https://docs.google.com/forms/d/1E-DPC8b9OzudtcnCqsuR7v70Lwst1RvsmInGQQlsSvY/edit

***หากบุคคลใดบุคคลหนึ่งตรวจพบเชื้อ covid-19 ให้ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันสิทธิ์การรายงานตัว (เอกสารด้านล่าง) และส่งเอกสารผ่าน e-mail : scius.buu1@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. หากเลยเวลาที่กำหนดทางโครงการ วมว. ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์***
https://drive.google.com/file/d/192Oi946v1vcnFZjE3yMUXL22Q_xsZ7MW/view?usp=sharing