ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ นักเรียนโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2565

โดย นางสาวพัชราวรรณ วรรณทว เมื่อ 7 เมษายน 2565 เวลา 14:47:52 น.

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง http://science.buu.ac.th/scius/document/20220407120855.pdf

แบบฟอร์มการขอดูคะแนนสอบรอบสอง (สงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น) http://science.buu.ac.th/scius/document/20220407113605.pdf

ส่งแบบฟอร์มขอดูคะแนนภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

เอกสารการมอบตัว นักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่2) http://science.buu.ac.th/scius/document/20220407124136.pdf

รายงานตัว วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานรมณีย์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

หมายเหตุ: ในวันมอบตัวมีการชำระเงินค่าสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" จำนวนเงิน 500 บาท