ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

โดย นางสาวพัชราวรรณ วรรณทว เมื่อ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10:01:18 น.

บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา – โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา