ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

โดย นางสาวพัชราวรรณ วรรณทว เมื่อ 11 มีนาคม 2565 เวลา 16:55:12 น.

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง

สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา – โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

ประชุม ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) ชั้น 1 หรือ เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ได้ตามลิ้งค์

https://meet.google.com/tpu-ajyx-vpm

ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

หรือสแกน QR-code ด้านล่าง