ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติมการสอบคัดเลือกเข้าโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565

โดย นางสาวพัชราวรรณ วรรณทว เมื่อ 4 มีนาคม 2565 เวลา 15:38:06 น.

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการสอบคัดเลือก

1.สอบรอบแรกวันที่ 16 มกราคม 2565 โดยนักเรียนจะต้องตรวจโควิดจากชุดตรวจ ATK หรือชุดตรวจที่มีคุณภาพสูงกว่าแล้วกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มลงลายมือชื่อและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ

2.จะมีการประเมินสถานการณ์ ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ก่อนการประกาศผลสอบรอบแรก หากสถานการณ์ดีขึ้นแล้วสามารถจัดสอบรอบสองได้ จะมีการจัดสอบรอบสองแต่หากประเมินสถานการณ์แล้วโควิดมีความรุนแรงมาก จะไม่มีการจัดสอบรอบสอง โดยจะประกาศรายชื่อตัวจริงและตัวสำรอง

3. การจัดสอบรอบสองเราจะจัดสอบแบบให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์สอบให้กับอีก 19 คู่ศูนย์ให้กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยทาง สำนักงานปลัดจะจัดทำรายชื่อว่าให้นักเรียนสอบที่สนามสอบใด ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมในการจัดสอบรอบสอง