ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบของโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ประจำปี พ.ศ. 2565

โดย อ.อุกฤษ นาฎแก้ว เมื่อ 4 มีนาคม 2565 เวลา 12:09:10 น.

ประกาศ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบของโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

ระหว่างวันที่ 2 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยโอนค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง จำนวน 700 บาท/คน

ที่ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา หมายเลข 386-0-87898-0 ชื่อบัญชี โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อชำระเงินแล้ว จะต้องส่งสลิปโอนเงินมาที่อีเมลล์ scius.buu1@gmail.com

พร้อมระบุลำดับรายชื่อตามใบประกาศผล ตามด้วย ชื่อ-สกุล นักเรียน ในช่องของชื่อเรื่องอีเมลล์ เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบรายชื่อ