ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 สมัครได้ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ.2564 เท่านั้น!!

โดย อ.อุกฤษ นาฎแก้ว เมื่อ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:10:14 น.

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 สมัครได้ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ.2564 เท่านั้น!!

รายละเอียดการสมัครและประกาศรับสมัคร คลิกhttp://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/120

#SCiUS #MHESI #โครงการวมว #BUU