ข่าวประชาสัมพันธ์

แรงบันดาลใจสัปดาห์สุดท้ายสำหรับโครงการ "Be inspired Be an innovator"

โดย อ.อุกฤษ นาฎแก้ว เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 20:15:37 น.

แรงบันดาลใจสัปดาห์สุดท้ายสำหรับโครงการ "Be inspired Be an innovator"

พบกับ นายณัชพล คงวิวัฒนากุล นักเรียนในหลักสูตร วมว. รุ่นที่ 7 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องพิมพ์ 3 มิติ" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการนำเสนอ Idea Pitching ในงานประชุมวิชาการ 11th SCiUS Forum และผลงานอื่นๆ อีกมากมาย

แม้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายสำหรับกิจกรรมเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ โครงการ วมว. แต่ทางโครงการเชื่อเสมอว่าเด็กๆ จะไม่หยุดที่จะค้นหา และเก็บแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างประสบการณ์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้นะครับ

เจอกันนะจ๊ะ เด็กๆ คาบที่ 3 กิจกรรม วมว. เสริมทักษะความคิดเชิงนวัตกรรม ในวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30-11.20 น. 

✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
#SCiUS #BUU