ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ "Be inspired Be an innovator" สับดาห์นี้ พบกับ นางสาวชนกนันท์ กนกบรรพต นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 6 และนายกฤษตเมธ ใจเยือกเย็น ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"

โดย อ.อุกฤษ นาฎแก้ว เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:32:42 น.

โครงการ "Be inspired Be an innovator" สับดาห์นี้

พบกับ นางสาวชนกนันท์ กนกบรรพต นักเรียนโครงการ วมว. รุ่นที่ 6 และนายกฤษตเมธ ใจเยือกเย็น ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ "เครื่องดูดฝุ่นและแยกขี้เลื่อยไม้สองระบบ" ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค (ตะวันออก) ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ สาขาวิศวกรรม ในการประกวด Young Scientist Competition : YSC 2021

เจอกันนะจ๊ะ เด็กๆ คาบที่ 3 กิจกรรม วมว. เสริมทักษะความคิดเชิงนวัตกรรม ในวันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30-11.20 น.