ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สามารถคว้ารางวัลต่างๆ ได้ในงานประชุมวิชาการ 11th SCiUS Forum

โดย อ.อุกฤษ นาฎแก้ว เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10:38:36 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สามารถคว้ารางวัลต่างๆ ได้ในงานประชุมวิชาการ 11th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบออนไลน์)

ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ได้รับรางวัลทั้งหมด 12 โครงงาน จากทั้งสิ้น 15 โครงงาน