ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัชพล คงวิวัฒนากุล ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ Special Event : Idea Pitching

โดย อ.อุกฤษ นาฎแก้ว เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10:34:33 น.

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัชพล คงวิวัฒนากุล ชั้น ม.6/10 นักเรียนโครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ Special Event : Idea Pitching

ในงานประชุมวิชาการ 11th SCiUS Forum ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (แบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2564