ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารสำหรับการยืนยันสิทธิ์และการมอบตัวนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564

โดย อ.อุกฤษ นาฎแก้ว เมื่อ 19 มีนาคม 2564 เวลา 11:08:13 น.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการยืนยันสิทธิ์และการมอบตัวนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2564 ได้ที่ลิ้งค์

http://science.buu.ac.th/scius/document/20210319110556.pdf