ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมผู้ปกครองที่นำนักเรียนมาสอบรอบสอง โครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

โดย อ.อุกฤษ นาฎแก้ว เมื่อ 6 มีนาคม 2564 เวลา 11:26:16 น.