ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในโครงการ "สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยที่ ๓" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โดย นางสาวพรสุดา กันแก้ว เมื่อ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09:07:32 น.

          ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในโครงการ "สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยที่ ๓" ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกฯ ของคู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดเพิ่มเติมกด http://bit.ly/ประกาศผลการสอบรอบแรก