ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564

โดย อ.อุกฤษ นาฎแก้ว เมื่อ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:20:55 น.

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2564

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครน้องๆ ม.3 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการสมัครและประกาศรับสมัคร คลิก http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/112