ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 โครงการ วมว. ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สามารถคว้ารางวัลต่างๆในงานประชุมวิชาการ 12th SCiUS Forum ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โดย 1 เมื่อ 0 543 เวลา น.

4