ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ SCiUS Forum ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

โดย 1 เมื่อ 0 543 เวลา น.

3