ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโครงการ วมว. ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น 10 โครงงานสุดท้ายเข้าสู่รอบตัดสินในกิจกรรม Idea pitching ในงานประชุมวิชาการ 12th SCiUS Forum

โดย 1 เมื่อ 0 543 เวลา น.

4