ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2566

โดย นางสาวพัชราวรรณ วรรณทว เมื่อ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:10:39 น.

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2566 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครน้องๆ ม.3 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2565
รายละเอียดการสมัครและประกาศรับสมัครเพิ่มเติม คลิก http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/130