ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจโควิดของทีมบริษัท startup Zenostic และมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาลงพื้นที่ตรวจ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ RTLAMP

โดย นางสาวพัชราวรรณ วรรณทว เมื่อ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:24:20 น.

ทางโครงการ วมว. ขอขอบคุณ ทีมบริษัท startup Zenostic และมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างสูงที่มาลงพื้นที่ตรวจ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ RTLAMP ที่มีความไวกว่า ATK สามารถตรวจคนติดเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการได้ ให้กับนักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.4-6 และอาจารย์รวมถึงเจ้าหน้าที่โครงการ วมว. มา ณ ที่นี้ด้วยครับ