ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

โดย นางสาวพัชราวรรณ วรรณทว เมื่อ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13:32:29 น.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลต่างๆ และได้เข้าร่วมการนำเสนอโครงงานทางดาราศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการดาราศาสตร์เเห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8 (TACs2022) ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565
ณ จังหวัดเชียงใหม่

ขอบคุณภาพจาก St.BUU. Astro Club มา ณ ที่นี้ด้วย