ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8

โดย นางสาวพัชราวรรณ วรรณทว เมื่อ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 12:01:01 น.

วันที่ 24-26 มิถุนายน พ.ศ.2565 นักเรียนโครงการ วมว. ที่สนใจงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ พร้อมด้วยนักเรียนชมรมดาราศาสตร์ เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ. เชียงใหม่

โดยมีอาจารย์บุญส่ง เห็นงาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นผู้ดูแลนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากงานประชุมและโชคดีในการนำเสนองานทุก ๆ คนนะครับ </font></p>
          <p> </p>
        </div>
        </div>

    </div>
  </section>
  <!-- ##### About Us Area End ##### -->

 

  <!-- ##### Footer Area Start ##### -->
  <footer class=