ข่าวประชาสัมพันธ์

แล้วพบกัน!!!กับกิจกรรม "Be inspired Be an innovator"

โดย นางสาวพัชราวรรณ วรรณทว เมื่อ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 11:24:05 น.

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นักเรียนโครงการ วมว. จะได้พบกับการสร้างแรงบันดาลใจ จากผู้ที่มีประสบการณ์สร้าง "Be inspired Be an innovator" ในคาบกิจกรรม วมว. เสริมทักษะความคิดเชิงนวัตกรรม
สัปดาห์นี้พบกับ นางสาวชนกนันท์ กนกบรรพต นักเรียนในหลักสูตร วมว. รุ่นที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ในสาขาวิศวกรรม การประกวดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 (Young Scientist Competition: YSC 2021)