ข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างแรงบันดาลใจ จากผู้ที่มีประสบการณ์สร้าง "Be inspired Be an innovator" แล้วพบกัน!

โดย นางสาวพัชราวรรณ วรรณทว เมื่อ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 11:50:35 น.

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นักเรียนโครงการ วมว. จะได้พบกับการสร้างแรงบันดาลใจ จากผู้ที่มีประสบการณ์สร้าง "Be inspired Be an innovator" ในคาบกิจกรรม วมว. เสริมทักษะความคิดเชิงนวัตกรรม

สัปดาห์นี้พบกับ นายณัชพล คงวิวัฒนากุล นักเรียนในหลักสูตร วมว. รุ่นที่ 7
ซึ่งเคยได้รับรางวัลทางด้านนวัตกรรมมากมาย ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ Special Event : Idea Pitching ในงานประชุมวิชาการ 11th SCiUS Forum
- รางวัลเหรียญเงิน โครงงานสาขา STEM and Innovation 11th SCiUS Forum
- รางวัลชมเชย การแข่งขัน Collaborative 3D Modeling for 3D Printing Challenge 2021