ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดย นางสาวพัชราวรรณ วรรณทว เมื่อ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 11:44:02 น.

 

โครงการ วมว. จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากร 3 ท่าน (3 สัปดาห์ๆ ละ 1 ท่าน)
โดยบรรยายในหัวข้อ
“จากเริ่มต้น…สู่ความภาคภูมิใจในการเป็นนักวิจัย”
สำหรับสัปดาห์แรก วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
พบกับ รศ.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา </font></p>
          <p> </p>
        </div>
        </div>

    </div>
  </section>
  <!-- ##### About Us Area End ##### -->

 

  <!-- ##### Footer Area Start ##### -->
  <footer class=