ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ม.6 ทุกคนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

โดย นางสาวพัชราวรรณ วรรณทว เมื่อ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:37:38 น.

ผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 ทางโครงการขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ ม.6 ทุกคนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาyesyes