มอบทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน. ประจำปี ๒๕๖๓

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผศ. ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในนามประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา มอบทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน. ประจำปี ๒๕๖๓ ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ให้กับนักเรียนจากศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๒ คน คือ นายจิราวัฒน์ เพ็ชร์เจริญ และ นายนันท์ธร จอมศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม SD 502 อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

----------------------

#เรียนวิทย์ติดทะเล

#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

[ ภาพกิจกรรม ]


 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน