โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมสารสัมพันธ์และต้อนรับบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

       เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และกิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จัดขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) โดยกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรพร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข กิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากรในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในคณะ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในการจัดสวนถาดจิ๋ว ช่วงบ่ายมีกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และช่วงเย็นมีกิจกรรมแนะนำและต้อนรับบุคลากรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย
---------------------------------------------------------
สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม และโหลดภาพได้
https://drive.google.com/drive/folders/1lG70aoVsXh9RqAj1kSHVhqpMd2qHEFAO?usp=sharing

------------------------------

?คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา   
http://science.buu.ac.th/
#SciBUU
#BUUFSCI
#เรียนวิทย์ติดทะเล ??

------------------------------

?วิสัยทัศน์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
“Science Innovation for Sustainably Better Society”

-------------------------------------

?ค่านิยมองค์กร AGILE

A = Accountability (สังคมศรัทธา)
G = Global Mindset (พัฒนาสู่สากล)
I = Innovative Thinking (คิดค้นนวัตกรรม)
L = Life-Long Learning (วัฒนธรรมการเรียนรู้)
E = Effectiveness (มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์)

-------------------------------------

?วัฒนธรรมองค์กร : "มุ่งมั่น มีเหตุผล คนภูมิบูรพา”

[ ภาพกิจกรรม ]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
 0-3810-3011
 0-3839-3496
 scibuu.pr@gmail.com
ติดต่อเรา

Line Official (Science-Burapha)
เพิ่มเพื่อน