โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
โรงเรียนศรียานุสรณ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนบางปะกง (บวรวิทยายน)
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
โรงเรียนชลกันยานุกูล
โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
โรงเรียนดาราสมุทร
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
โรงเรียนบางละมุง
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
โรงเรียนบ้านบึง (มนูญวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา
โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
โรงเรียนศรีราชา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
โรงเรียนสิงห์สมุทร
โรงเรียนแสนสุข
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
โรงเรียนองครักษ์
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
โรงเรียนธัญบุรี
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนบัวแก้วเกษร
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
โรงเรียนชิตใจชื่น
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
โรงเรียนศรีมโหสถ
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์​บำรุง
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1"
โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
โรงเรียนอุทัย
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
โรงเรียนนิคมวิทยา
โรงเรียนบ้านค่าย
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
โรงเรียนวัดป่าประดู่
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
โรงเรียนดงตาลวิทยา
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนวัดทรงธรรม
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
โรงเรียนตาพระยา
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
โรงเรียนทัพราชวิทยา
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
โรงเรียนสระแก้ว
โรงเรียนอรัญประเทศ
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
โรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา