โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนศรียานุสรณ์
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนดัดดรุณี
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
โรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
โรงเรียนแสนสุข
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
โรงเรียนบางละมุง
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
โรงเรียนศรีราชา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ
โรงเรียนมารีย์วิทย์บ่อวิน
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
โรงเรียนดาราสมุทร
โรงเรียนชลกันยานุกูล
โรงเรียนพานทอง
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
โรงเรียนสิงห์สมุทร
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
โรงเรียนตราษตระการคุณ
โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"
โรงเรียนองครักษ์
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
โรงเรียนบัวแก้วเกษร
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ​ ​ปทุมธานี
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนธัญบุรี
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
โรงเรียนศรีมโหสถ
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนมารีวิทย์กบินทร์บุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
โรงเรียนกบินทร์บุรี
โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี
โรงเรียนชิตใจชื่น
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์​บำรุง
โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
โรงเรียนบางปะอิน​ "ราชานุเคราะห์​ 1"
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
โรงเรียนวัดป่าประดู่
โรงเรียนระยองวิทยาคม
โรงเรียนบ้านค่าย
โรงเรียนนิคมวิทยา
โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
โรงเรียนพระนารายณ์
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
โรงเรียนปัอมนาคราชสวาทยานนท์
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
โรงเรียนอรัญประเทศ
โรงเรียนทัพราชวิทยา
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
โรงเรียนวัฒนานคร
โรงเรียนตาพระยา
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
โรงเรียนหนองแซงวิทยา
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
โรงเรียนหินกองวิทยาคม
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
โรงเรียนอู่ทอง
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3