การขอรับน้ำกรองคุณภาพสูง

 

       การขอรับน้ำกรองคุณภาพสูง ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ARIL-F27 แบบคำขอใช้บริการน้ำกรองบริสุทธิ์สูงสำหรับบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ในเมนูดาวน์โหลด  กรอกรายละเอียด ชำระค่าบริการที่ ฝ่ายการเงินอาคารสิรินํร (SD) ชั้น 5 แล้วนำเอกสารตังกล่าวมาส่งที่สำนักงาน พร้อมนำถังบรรจุน้ำมาด้วย

       (ถ้าส่งเอกสารวันนี้ ได้รับน้ำกรองชนิด Type I และ Type II ในวันต่อไป เวลา 13.00 น./ น้ำกรองชนิด RO รับได้ทันที)

Science Innovation Facility, Faculty of Science, Burapha University