ปฏิทินการใช้ TEM 
ปฏิทินการใช้ LM, DIC และ Fluorescence
แผนที่ตั้ง
ระเบียบการให้บริการ
อัตราค่าบริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์

     ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131   

     โทรศัพท์.038-394480

     Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     Line Official Account : http://nav.cx/NK5kDB / ID: @vmq5810s 


 

 

BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/